O nás

Česká republika se dlouhodobě řadí ke státům EU s nejtragičtějšími statistikami dopravních nehod. Za klíčovou příčinu považujeme absenci efektivního celostního systému řízení oblasti bezpečnosti silničního provozu v ČR. Rovněž tak zainteresované veřejnoprávní i podnikatelské subjekty postrádají v dané oblasti společnou inspirativní a přitom dlouhodobě perspektivní filozofii přístupu, jež by byla současně přirozeně akceptovatelná pro širokou veřejnost. Řada zemí se přitom může pochlubit dlouhodobě příznivými statistikami dopravní nehodovosti. Pochopily, že není možné se smiřovat s tím, aby lidská pochybení v silniční dopravě byla trestána vážným zraněním či dokonce smrtí. Každý usmrcený v silničním provozu je považován za důsledek nikoliv individuálního, ale naopak systémového – celospolečenského – selhání. Jedinou akceptovatelnou vizí je Vize Nula, tedy cíl, aby v souvislosti se silniční dopravou nikdo nezemřel. Každý zmařený lidský život, každé závažné zranění představuje obrovskou tragédii nejen pro postiženého, ale desítky dalších jeho blízkých, přátel, spolupracovníků… Vlastně platíme za to všichni, i my, kteří oběti nehod osobně neznáme, musíme přispívat na reparaci přímých i dlouhodobých následků nehod.  

Naším posláním je budování vztahů s širokým spektrem partnerů a každodenními aktivitami přispět k významnému snížení závažné dopravní nehodovosti a jejích následků (a tím i ke zlepšení kvality života každého z nás). Rovněž tak se snažíme přispět ke kultivaci dění na našich silnicích.

Naším cílem je být jedním z lídrů při prosazování implementace nového systému řízení oblasti bezpečnosti silničního provozu v ČR, a to v duchu filozofie dané Vizí Nula. Rovněž tak aspirujeme na dosažení špičkové úrovně provádění dopravně bezpečnostních akcí a aktivit určených široké veřejnosti.

Hodnotami, na kterých stavíme, jsou

  • kreativita,
  • inspirativnost pro ostatní,
  • férovost,
  • příjemné jednání.


Dlouhodobě se zaměřujeme na programy a projekty v následujících oblastech:

Bezpečnost dětí a mládeže v dopravě
Česká republika se tradičně řadí ke státům s nízkou fatální nehodovostí dětí. Bezesporu se jedná o důsledek péče, kterou dlouhodobě věnuje naše společnost předávání potřebných znalostí a dovedností dětem už od předškolního věku.

Naše organizace se v uvedené oblasti angažuje především v dopravní výchově. Pozornost je ovšem věnována i akcím určeným pro rodiče. Rovněž tak je pracováno i se širokou veřejností, aby si uvědomila zvýšenou ohroženost dětí a mládeže v silničním provozu. Naše aktivity ovšem cílí nejen na konkrétní dopravně bezpečnostní témata, ale i na budování tzv. hodnotového systému. Způsob života a vztah k okolí se významnou měrou podepisují na dění na silnici. Kvalitní příprava nastupující generace zásadním způsobem rozhoduje o postoji budoucí generace k problematice bezpečnosti silničního provozu. O budoucích statistikách dopravní nehodovosti rozhodujeme již dnes…

Bezpečnost motocyklistů

Motocyklisté jsou nejohroženější skupinou účastníků silničního provozu. Tradičně se připisuje vina za smrtelné nehody s jejich účastí právě jim, nicméně v téměř polovině případů je viníkem jiný účastník silničního provozu. Naše aktivity zaměřené na předávání znalostí a dovedností jezdcům v jedné stopě proto cílí nejen na to, aby motocyklisté usedali za řídítka s náležitou pokorou, ale aby si rovněž byli vědomi rizik pocházejících od jiných. 

Bezpečnost cyklistů
Cyklisté nesporně patří k nejohroženější skupině účastníků silničního provozu. Jízda na kole je přitom ve stále větší míře považována nejen za pragmatický způsob přepravy, ale i za oblíbenou volnočasovou aktivitu. Za řídítky potkáváme děti, jejich rodiče i prarodiče, představitele všech sociálních skupin. Na kole se ovšem jezdí nejen na silnicích, ale i na horských či vinných stezkách, podél řek, zkrátka cestou necestou. Ovšem i zde číhá na cyklisty nebezpečí v podobě možné nehody. Naše aktivity věnované cyklistům jsou proto zaměřeny na obecnou prevenci vzniku zranění v souvislosti s jízdou na bicyklu. 

Komunikace aktuálních dopravně bezpečnostních témat
Problematice bezpečnosti silničního provozu se věnujeme komplexně. Žádné téma nepovažujeme za nezajímavé. Naše akce určené široké veřejnosti jsou pojímány tak, aby předávané znalosti a dovednosti byly pro návštěvníky našich akcí maximálně srozumitelné, současně pak dbáme na to, aby návštěva námi pořádané akce byla pro každého nezapomenutelným zážitkem. Zkrátka umíme nejen poučit, ale i pobavit a potěšit…

Výzkumná a publikační činnost
Velkou pozornost věnujeme i výzkumné a příslušné publikační činnosti. Podíleli jsme se na zpracování tří výzkumných projektů zaměřených na definici efektivního provádění přípravy nových řidičů a provádění jejich zkoušek, rovněž tak na vzniku návrhu věcného záměru tzv. autoškolského zákona a návrhu implementačního plánu změny systému řízení systému bezpečnosti silničního provozu v ČR. Pravidelně se aktivně účastníme konferencí a seminářů zaměřených na problematiku bezpečnosti silničního provozu, rovněž tak se věnujeme publikační činnosti.  


Tým silniční bezpečnosti je značka, pod kterou vykonává své aktivity již od roku 2010 nezisková organizace Bezpečně na silnicích o.p.s. Jejím hlavním posláním je prostřednictvím vhodných preventivních programů a aktivit přispívat ke snižování výskytu závažné dopravní nehodovosti.
 

 Je to důležité, pojďte do toho s námi

Všichni máme svůj kousek odpovědnosti za bezpečnost svou i našich blízkých na silnicích. Podílet se na jejím zvýšení je snadnější, než se může zdát!

 Projekty, na kterých pracujeme

Z dopravní bezpečnosti vybíráme ta nejdůležitější témata. Naše projekty děláme tak, aby měly skutečný efekt. Aplikujeme ověřené a funkční postupy.

 Naše programy, které umíme opravdu dobře

Na řadu našich programů jsme skutečně pyšní a rádi je realizujeme i pro Vás.