Týden bezpečnosti

Na celém světě zemře každoročně 1 250 000 lidí při dopravních nehodách, dalších až 50 000 000 je zraněno. S dopravní nehodovostí se pojí též enormní celospolečenské ztráty, které v jednotlivých zemích mohou dosáhnout 3 až 5 procent hrubého domácího produktu.

Každá třetí oběť přijde o život následkem nepřiměřené rychlosti jízdy, v rozvojových státech je to až polovina.

Proto Organizace spojených národů zasvětila letošní – v pořadí již čtvrtý - Celosvětový týden bezpečnosti silničního provozu boji proti nepřiměřené rychlosti.

Ke globální kampani se připojila i Česká republika, a to prostřednictvím aktivit zastřešených Týmem silniční bezpečnosti, Kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice, Ministerstvem dopravy i jeho samostatným oddělením BESIP, Policií České republiky a Svazem měst a obcí.

VÍCE O PROJEKTU

^