Základní pravidla EU28

Maximální rychlost jízdy Max. hladina alkoholu
Země Obec Mimo obec Silnice pro motorová vozidla Dálnice Obecně Profi řidiči Noví řidiči
Belgie
50
90*
120
120
0,5
0,2
0,5
Bulharsko
50
90
140
0
0
0
Česká republika
50
90
110
130
0
0
0
Dánsko
50
80
80
130
0,5
0,5
0,5
Estonsko
50
90
100
120
0,2
0,2
0,2
Finsko
50
80
80–120*
0,22
0,22
0,22
Francie
50
80*
110*
130*
0,5
BUS 0,2
0,2*
Chorvatsko
50
90
110
130
0,5
0
0
Irsko
50
80
100
120
0,5
0,5
0,2
Itálie
50
90
110*
130*
0,5
0
0
Kypr
50
80
100
0,5
0,2
0,2*
Litva
50
70 či 90*
110
130
0,4; MOTO 0,0
0
0*
Lotyšsko
50
90
110
není dálnice
0,5
0,5
0,2
Lucembursko
50
90
130*
0,5
0,2
0,2
Maďarsko
50
90
110
130
0
0
0
Malta
50
80
80
0,8
0,8
0,8
Německo
50
100
130*
130*
0,5
0
0*
Nizozemsko
50
80
100
130
0,5
0,5
0,2*
Polsko
50*
90
120
140
0,2
0,2
0,2
Portugalsko
50
90
100
120
0,5
0,2
0,2
Rakousko
50
100
100
130
0,5
0,1
0,1*
Rumunsko
50
90
100
130
0
0
0
Řecko
50
90
110
130
0,5; MOTO 0,2
0,2
0,2
Slovensko
50
90
130
130
0
0
0
Slovinsko
50
90
110
130
0,5
0
0
Španělsko
50
90
100
120
0,5
0,3
0,3*
Švédsko*
50
70
110–120
0,2
0,2
0,2
Velká Británie
48
96
112
112
0,8*
0,8*
0,8*
Lichtenštejnsko
50
80
není dálnice
0,8
0,8
0,8
Norsko
50
80
100
0,2
0,2
0,2
Švýcarsko
50
80
120
0,5
0,1
0,1*

Zpracoval Tým silniční bezpečnosti na základě údajů Association Prévention Routière (Francie) a Evropské komise.   

Poznámky*:
Belgie – ve Vlámsku mimo obec max. 70 km/h
Finsko – max. povolená rychlost na dálnicích je vždy stanovena dopravní značkou (v rozmezí od 80 do 120 km/h)
Francie – za mokra na silnicích mimo obec max. 70 km/h, sil. pro motorová vozidla max. 100 km/h, dálnice max. 110 km/h. Při dohlednosti do 50 metrů je max. rychlost jízdy 50 km/h
Litva – mimo obec na silnicích s asfaltovým či betonovým povrchem max. 90 km/h, na jiném povrchu max. 70 km/h
Itálie – za mokra sil. pro motorová vozidla max. 90 km/h, dálnice max. 110 km/h
Lucembursko – za deště či sněhu na dálnicích max. 110 km/h
Německo – na dálnicích je doporučená max. rychlost 130 km/h. Při dohlednosti do 50 metrů je max. rychlost jízdy 50 km/h
Polsko – v obci v noci od 23 do 5 hodin max. rychlost jízdy 60 km/h
Slovinsko – při dohlednosti do 50 metrů je max. rychlost jízdy 50 km/h
Švédsko – maximální rychlostní limity jsou obecně stanoveny podle kvality a bezpečnostních parametrů příslušné pozemní komunikace

nahoru