Neumírej zbytečně! Chyby mohou stát život a zdraví


Tým silniční bezpečnosti pokračuje v návštěvách středních škol se svým výukovým programem Neumírej zbytečně! Při simulované dopravní nehodě si žáci přímo ve třídě vyzkouší, jak pomoci raněným a jak se při takové situaci vůbec chovat. Smyslem je přimět mladé lidi k ohleduplnosti a kooperaci v silničním provozu.

Program Neumírej zbytečně je určen žákům středních škol. Program je realizován přímo v prostorech školy.

Základem programu Neumírej zbytečně! je naaranžovaná nehoda, při níž se srazí osobní auto s člověkem na elektrokoloběžce. Žáci se v rámci simulace snaží mimo jiné zraněným účastníkům střetu, které hrají namaskovaní spolužáci, poskytnout první pomoc. K dispozici dostanou telefon, aby prostřednictvím výukové verze aplikace Záchranka přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Následně postupují podle pokynů operátora. „Po počátečním ostychu se studenti do svých rolí většinou rychle vžijí a zjistí, že když se ocitnou u dopravní nehody, je potřeba se nejen co nejrychleji zorientovat, ale také jednat s klidem. Uvědomí si, jak je důležité záchranářům popsat, co se stalo a kde k nehodě došlo,“ uvádí Markéta Novotná, metodička dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.


Středoškoláci zjistí, jak se chovat, co udělat, na co nesmí nezapomenout, aby neohrozili sebe nebo někoho jiného. Při následném rozboru s dopravním expertem sami přicházejí na příčiny a faktory, které nehodu ovlivnily, ale i na možnosti, jak by se jí dalo předejít. V programu také pochopí, že dopravní nehodou to nekončí. 
Program Neumírej zbytečně! podporuje Liberecký kraj a pro střední školy je bezplatný. „Mladým lidem nebyla při vzdělávání v oblasti dopravní výchovy v posledních letech věnována dostatečná pozornost. V Libereckém kraji proto vznikl program určený přímo pro středoškoláky. Jeho snahou je, aby mladý člověk začal vnímat okolí a spolupracoval s ním. Stát se účastníkem dopravní nehody je totiž v dnešním provozu relativně snadné. A nemusí se jednat hned o viníka, ale třeba svědka,“ říká Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana odpovědný za resort dopravy.


Simulovanou nehodu už měli možnost vyzkoušet například studenti jabloneckého Gymnázia U Balvanu, Obchodní akademie v České Lípě nebo Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy v Turnově. Do konce února se Tým silniční bezpečnosti vydá na Střední školu strojní, stavební a dopravní v Liberci nebo Střední školu v Semilech.


„Cílem programu Neumírej zbytečně! je zamezit tomu, aby se z rizikového mladého řidiče nestal řidič zlý a bezohledný, ale defenzivní a kooperativní,“ dodává závěrem za Tým silniční bezpečnosti Jan Polák a dodává: „Mladý řidič bude mít stále tendenci riskovat, ale méně, protože si bude více uvědomovat rizika a důsledky svého chování.“


Program Neumírej zbytečně! je realizován v rámci projektu Markétina dopravní výchova, který je spolufinancován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a podporován řadou partnerů jako Liberecký kraj, Platforma VIZE 0, z.ú., ŠKODA AUTO a.s. nebo Marius Pedersen a.s. Více o projektu, jeho výstupy, materiály a další jsou na www.dopravnivchovy.cz.
 


nahoru