STUDENTI DÍKY PROJEKTU MOJE VIZE NULA OPĚT MĚNÍ K LEPŠÍMU BEZPEČNOST NA SILNICÍCH

Pá 14. 07. 2023

V pořadí již pátý ročník projektu MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice přinesl opět zajímavé myšlenky, nápady a úspěšné práce. Všechny mají společné: přispět ke zlepšení stavu nehodovosti a zkvalitnění dopravy na českých silnicích. Do finále se dostalo šest nejlépe ohodnocených projektů, na kterých pracovali studenti ze středních a vysokých škol téměř po celý školní nebo akademický rok. Zabojovat o co nejlepší umístění v soutěži museli ještě při prezentaci svých vizí ve středu 21. června 2023 v prostorech Pojišťovny Kooperativa v Praze, kde odborná porota vybrala vítěze letošního ročníku. Tím se stal studentský tým z Vysoké školy ekonomické v Praze s projektem Zpověď vraku. Autoři všech finálových projektů získají finanční odměnu a příležitost nahlédnout do praxe v oboru díky placeným studentským stážím.

"Podrobnější pohled na statistické údaje publikované na webovém portálu Dopravní nehody v ČR odhalil, že při dopravních nehodách zemřelo v loňském roce 50 mladých jedinců ve věku 15 až 24 let, z toho bylo 32 řidičů motorových vozidel. Dalších 227 mladých utrpělo těžké zranění, z toho bylo 116 motoristů. Projekt MOJE VIZE NULA proto právem cílí na zástupce nastupující generace, která patří  v silničním provozu k nejohroženějším. Aktivní zapojení studentů do řešení projektů je přiměje k aktivnímu zamyšlení se nad potřebou důsledně dodržovat příslušná pravidla bezpečného provozu,“ uvádí Roman Budský z Platformy VIZE 0.

Studenti si mohli vybrat ze šesti nejrůznějších oblastí týkajících se jejich studijního oboru a zpracovat projekt s cílem řešit dopravní problémy. Sešlo se celkem 116 projektů, které předložili jak jednotliví studenti, tak celé skupiny z fakult vysokých škol a univerzit, vyšších odborných škol a středních škol. Ve svých projektech navrhovali úpravy silnic, hodnotili bezpečnost úseků pozemních komunikací, věnovali se asistenčním systémům a jiným ochranným prvkům, další vytvořili marketingové kampaně zaměřené na zlepšení chování na silnicích. 

O umístění nerozhodla pouze úroveň vypracovaného projektu, ale také prezentace návrhů před porotou složenou ze zástupců Platformy VIZE 0, Policejního prezidia ČR, Asociace autoškol, Týmu silniční bezpečnosti, pojišťovny Kooperativa, společností AUREL a GORNEX. Dále Ministerstvem dopravy ČR, Ministerstvem vnitra ČR, Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. V neposlední řadě České kanceláře pojistitelů, která projekt financuje.

"Mladí lidé jsou velmi inspirativní a problematiku silničního provozu vnímají a chápou. Proto vybrat nejlepší projekty nebylo vůbec jednoduché. Z diskuze s nimi vím, že si všímají agresivity na silnicích i nedodržování pravidel. Určitě nejsou lhostejní, mají spoustu užitečných postřehů i nápadů a mají chuť se na změnách podílet," říká ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák.

Nejlépe hodnocený projekt Zpověď vraku představili studenti z Vysoké školy ekonomické v Praze. Projekt navrhuje komunikační kampaň zaměřenou na mladé řidiče s použitím vraku auta. Porotu také zaujala kombinace využití virtuální reality a skutečného vraku auta.


Za druhým oceněným projektem stojí Barbora Brunclíková ze Střední průmyslové školy dopravní v Plzni. Projekt byl založen na osobní zkušenosti studentky, na základě které přišla s návrhem aplikace, která by usnadnila účastníkům dopravní nehody její následné řešení. Usnadní uživatelům například vyplnění potřebných formulářů či připomene oznamovací povinnost, pokud je nutná, 


Tomáš Gromnica z Vysoké školy báňské se ve svém projektu Dej mi prostor zabýval návrhem a výrobou laserového světla, které by mohlo být nainstalováno na řídítka kola a vedle cyklisty by naznačovalo hranici 1,5 m, která je nutná pro bezpečné objetí cyklisty. Podle autora projektu by to mohlo snížit nehodovost cyklistů s motorovými vozidly a pomoct zpřesnit odhad dané hranice řidičům motorových vozidel. 


Ve finálovém kole svůj nápad prezentovali rovněž studenti z Vysoké školy ekonomické v Praze a jejich projekt nesl název Etické desatero pro autoškoly. Dalším prezentujícím týmem byli studenti z Vysoké školy kreativní komunikace s projektem Bezpečnost hrou. A posledním účastníkem finále byla studentka Univerzity Pardubice, která se zabývala Zhodnocením vhodnosti a efektivity tenkovrstvých úprav při údržbě komunikací.


Podle umístění obdrží autoři šesti finálových projektů finanční výhru v celkové výši 100.000 Kč. Za pomoci partnerů soutěže budou mít jeho autoři možnost uvést svůj nápad do praxe. Další příležitostí, které se úspěšným studentům dostane, je poskytnutí placených stáží. Mladé lidi chválí i ředitel Nadace Kooperativa Milan Medek: "Ani letos soutěžící nezklamali a opět nás přesvědčili, že si právem zaslouží podílet se na rozsáhlejších projektech. Projekt nabízí možnost, jak uplatnit vlastní nápady, svůj pohled na bezpečnost silničního provozu do již zavedených projektů. Přínosem pro obě strany je šance pracovat s vysoce kvalifikovanými odborníky na projektech jako je například Start Driving, Na kole jen s přilbou, Asistenční systémy nebo v projektu firmy Gornex."

Soutěž MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice, vyhlášená Platformou VIZE 0, spolufinancovaná prostředky Fondu zábrany škod ČKP a organizovaná Týmem silniční bezpečnosti (Bezpečně na silnicích o.p.s.) se uskutečnila ve školním/akademickém roce 2022-2023. 


O Fondu zábrany škod
Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel. Více informací: www.fondzabranyskod.cz.
 nahoru