Instruktoři z Evropské asociace autoškol ocenili českou metodiku výcviku řidičů


Tým silniční bezpečnosti spolu s Asociací autoškol ČR připravili na polygonu v Hradci Králové praktický instruktážní kurz zaměřený na výuku řidičů motocyklů. Za účasti ministra dopravy Martina Kupky předvedli českým i zahraničním instruktorům inovovanou metodiku výcviku uchazečů o řidičské oprávnění a jejich přezkoušení.

Motocyklisté jako ohrožená a sezónní skupina

Jsme si vědomi, že se zvyšuje počet nově registrovaných motorkářů a řadíme se pozvolna mezi velmoc v počtu jednostopých vozidel. A je opravdu nezbytné se soustředit na lepší přípravu řidičů i jejich testování. V tom tkví naše společná snaha. A jsem rád, že v tomto úsilí máme celou řadu partnerů jako Vize 0, Asociace autoškol, Tým silniční bezpečnosti, Policie ČR a společně se nám daří zesilovat aktivity zaměřené na zvýšení bezpečnosti v silničním provozu s akcentem na motorkáře.

Martin Kupka, ministr dopravy ČR

Čísla hovoří jasně, stáváme se motocyklovou velmocí

Na každého osmého občana v ČR připadá jeden zaregistrovaný motocykl. To nás například řadí na úroveň Itálie, která je fakticky motorkářskou velmocí. V celkovém počtu smrtelných nehod na 1 mil. obyvatel na tom v porovnání s evropskými státy nejsme nejlépe, ale na počet registrovaných motocyklů jsme naopak na tom lepším poli spektra a je to snad i díky projektu Učme se přežít. V čase dovolených se potvrzuje sezónnost a přeshraniční výjezdy. Motoristé se často ptají, zda je možné řídit skútr bez řidičského oprávnění pro motocykl skupiny A1 i v zahraničí. Není to bohužel automatické, toto pravidlo lze využít pouze v Polsku, Slovensku a Španělsku za podmínky držení řidičského oprávnění skupiny B, alespoň 3 roky.

Libor Budina, manažer Platformy VIZE 0

Za každým číslem ve statistice usmrcených na silnici je osobní tragédie

Motorka je záležitost sezónního charakteru. A právě začátek sezóny bývá často spojen se zvýšenou nehodovostí způsobenou nezkušeností a nevyježděností řidičů. Je opravdu důležitá nejen technická příprava stroje, ale i příprava řidiče. Pokud chcete být dobrý motorkář, musíte vnímat fakt, že učit se a zdokonalovat v řízení je úkol na celý život.

Michal Hodboď, Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR

České inovace ve výuce míří do zahraničí

Je to velmi zajímavé a myslím, že všichni instruktoři autoškol by měli zkusit cvičení jako jsou tato, protože je to velmi dobrá metodika a přispívá ke zlepšení jejich schopností a dovedností. Naším hlavním cílem je pokusit se standardizovat učební osnovy pro získání řidičského oprávnění a také pro získání a udržení si schopností pro učitele autoškol v celé EU. Metoda, kterou jsme dnes viděli by měla být něčím jako inspirací pro Evropskou asociaci autoškol. Jsem tady podruhé a důvod proč jsem se vrátil je ten, že si myslím, že je to opravdu důležité, aby se všichni zúčastnili a naučili se něco nového.

Manuel Picardi, generální sekretář Evropské asociace autoškol

Učme se přežít pomáhá zachraňovat životy už více než 12 let

Společná akce s EFA je součástí projektu Učme se přežít, který má za cíl už dvanáctým rokem snižovat počty a následky nehod motocyklistů. Sešli se zde učitelé autoškol a zkušební komisaři z řady nejen evropských zemí a sdílíme své zkušenosti v oblasti výcviku a testování řidičů. Snažíme se předat kolegům naše know-how a myslím, že se to daří.

Jan Polák, manažer projektu Učme se přežít

Teorie s praxí jsou spojité nádoby a naše metodika je provazuje

Máme tady jednodenní kurz, kde organizujeme teoretickou a praktickou lekci. Praktickou lekci můžete vidět za mnou na videu. Trénujeme 10 situací a mezi nimi i kritické brzdění, pomalý slalom, rychlý slalom. Mám radost, že díky našim šikovným instruktorům to účastníky skutečně baví a motivuje k následné diskusi.

Jiří Novotný, hlavní instruktor projektu Učme se přežít

Represe není řešení, řešení je ukryto v našem chování

Problémy na silnicích neřeší represe, ani dokonalá dopravní infrastruktura. Hlavní je chování účastníků silničního provozu. Musí v sobě mít zodpovědnost a snahu dělat věci správně, bezpečně a ohleduplně. A právě tyto preventivní akce, které nutí účastníky silničního provozu přemýšlet nad svým chováním jsou velmi potřebné a účinné. Všichni přece máme snahu umět řešit problémy v provozu tak, abychom se vyvarovali jakýchkoliv rizikových, neřkuli fatálních situací.

Martin Červíček, hejtman Královéhradeckého kraje

Mysleme globálně, lepší systém výuky potřebuje celý svět

Mám velmi dobrý pocit, opravdu se mi ta metoda líbí jako celek. Snažíme se o certifikovaný program pro motorky, který můžeme učinit globálním, protože cvičíme v nadnárodních společnostech. Mít certifikovaný program, potom bychom mohli například v Asii trénovat instruktory, aby mohli učit tamější jezdce, a právě sjednocení výuky je to, o čem zde hodně diskutujeme.

Patrick Hekkert, CEPA SafeDrive, Holandsko

Sdílíme zkušenosti za účelem vylepšení výuky

Obecně vzato, je to jiný druh zkušeností, než máme my v naší zemi. Je to velmi užitečné, protože teď o tom můžeme přemýšlet a porovnávat naše zkušenosti a naše metody. A následně si z toho chceme vybrat to nejlepší pro nás a pro naši bezpečnou budoucnost. Musíme řidiče trochu posunout v jejich kompetencích a uvažování. Myslím, že je to velmi dobré a opravdu užitečné. Opravdu jsem si to užil.

Nėnius Edvardas, The Guild of Driving Teacheres, Litva

Ochrana lidského zdraví je všude na světě na prvním místě

Líbí se mi, že věnujete dostatek pozornosti vývoji nových metod. Pro vás jsou jistě vaši občané důležití, a to jsou všude na světě. Jezdit na motorce je móda, ale také to může být profese, protože lidé používají motocykly za účelem doručování a dodávání. Teď je to velmi populární díky online nakupování a technologiím. Je skutečně nutné říct lidem, jak se chovat, aby v provozu obstáli, zejména pak motorkářům, kteří jsou velmi zranitelní.

Georges El Zakhem, Emirates Driving Company, Spojené Arabské Emiráty

Je zajímavé vidět a zkusit si, co dělají ostatní země pro výuku motorkářů

Je to interesantní typ edukace a myslím si, že je opravdu nezbytná metoda pokusů a omylů. Lidé musí strávit více času v autoškolách a musíme jim věnovat více pozornosti a naučit je, jak řídit motorku bezpečně. Není to lehké, ale je to naše společná výzva, nalézt tu správnou cestu. Myslím, že nejlepší řidič je ten, kdo se řízení věnuje komplexně, je předvídavý a nevěří v dokonalost ostatních řidičů a především, je klidný a trpělivý.

Roberto Ramos, CNAE, Španělsko

Sdílejme zkušenosti, ale buďme v oboru zároveň lídry

Akce, kde můžeme sdílet zkušenosti s kolegy z Evropy a Blízkého je především o transferu zkušeností a vědomostí. Ale s potěšením musím konstatovat, že všem účastníkům rozšiřuje obzory o specifika jednotlivých regionů a nutí nás přemýšlet o problémech silniční bezpečnosti globálně. Rád bych ocenil organizátory, kteří kolegům z Evropské federace autoškol připravili program, který zaslouží uznání a posune nás na naší cestě k bezpečnosti na silnicích zase o krok dál. Dostáváme velmi pozitivní ohlasy na metodu vyvinutou týmem Učme se přežít z mnoha zemí a jsem si jistý, že se uplatní přinejmenším v evropském měřítku.

Ales Horčička, předseda Asociace autoškol ČR


nahoru