Tento rok přinesl zjednodušení bodového systému pro řidiče i řidičák na zkoušku


Rok 2024 je pro motoristy i budoucí řidiče ve znamení novinek. Došlo totiž k zásadní novelizaci zákona o silničním provozu. Řidiči se setkají s novými dopravními značkami, nově mohou autoškolu absolvovat lidé mladší sedmnácti let, zavedený je řidičák na zkoušku a výrazně se změnil přestupkový bodový systém

Systém L17 nabízí pro začínající řidiče více najetých kilometrů získaných kombinací autoškoly a jízdy s mentory.

Od 1.ledna letošního roku platí novela zákona o silničním provozu (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích), která přinesla zásadní změny. Patří mezi ně Autoškola L17, která je alternativou ke standardnímu systému autoškoly. Nově je možné absolvovat výuku a výcvik v autoškole před 17 rokem věku. V praxi to znamená, že výcvik je možný po dovršení 15,5 let života s tím, že dotyčný prochází klasickým výcvikem jako by byl plnoletý. „Standardně kurz v autoškole trvá tři až čtyři měsíce. Závěrečnou zkoušku ale absolvuje až v sedmnácti letech a následně rok může řídit jen pod dohledem mentora,“ upřesňuje ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák a dodává: „Mentor nemusí být nutně pouze rodič, ale třeba dědeček nebo někdo jiný mimo rodinu. Musí vlastnit řidičské oprávnění minimálně deset let, za posledních pět let musí být bez trestu a trestných bodů v rámci řízení.“ Není bez zajímavosti, že jeden člověk může mít až 4 mentory.

Podle hlavního instruktora Týmu silniční bezpečnosti Jiřího Novotného je velkým přínosem systému L17 kontrolovaný vliv na mladé začínající řidiče. „Tito řidiči podle policejních statistik a z pohledu dlouhodobého trendu patří mezi rizikové skupiny v rámci silničního provozu a nehodovosti na silnicích. Nově zavedený systém by měl tento trend zmírnit.“ Systém L17 nabízí pro začínající řidiče více najetých kilometrů získaných kombinací autoškoly a jízdy s mentory. Větší množství najetých kilometrů logicky generuje výrazně větší množství zkušeností. Každá hodina za volantem se zkušeným řidičem přispívá k větší zkušenosti i technické zdatnosti. Podle Jiřího Novotného mají s tímto systémem pozitivní zkušenost v zahraničí. „Státy, které zavedly program podobný tomuto a roky ho využívají, potvrzují pozitivní přínos v rámci bezpečnosti v silniční dopravě.“ Sedmnáctiletí řidiči nesmí zapomínat, že na místě spolujezdce musí být při jízdě mentor, zapsaný v registru řidičů.

Řidičák na zkoušku

Další novinkou letošního roku je řidičák na zkoušku, který je někdy mylně zaměňován za výše zmíněný systém L17. Řidičák na zkoušku se týká období dvou let od získání prvního řidičského oprávnění, tedy všech prvořidičů, kteří ho mají méně než dva roky. V tomto případě i těch, kteří ho získali v letech 2022 a 2023. Podle webu Ministerstva dopravy ČR to bylo k začátku letošního roku 206 833 řidičů, kterým ještě neuplynulo dvouleté zkušební období. Důležité je, že sankcionování závažných přestupků u této skupiny je platné od 1.ledna 2024, nikoliv zpětně. Za závažné dopravní přestupky spáchané ve zmíněné dvouleté lhůtě hrozí až odebrání řidičského oprávnění. Oproti ostatním řidičům musí absolvovat dopravně psychologický pohovor a praktické školení začínajících řidičů v autoškole.

Mezi závažné přestupky patří například řízení pod vlivem návykové látky, překročení rychlosti o 40 km/h a více v obci, nebezpečné předjíždění nebo jízda na červenou. Jednoduše řečeno, pokud držitel řidičáku na zkoušku v tomto období spáchá přestupek za 6 bodů, následuje trest - pokuta, přičtení bodů a povinnost absolvovat kurz. „Ten obnáší čtyři hodiny dopravně-psychologického pohovoru, kde je polovina věnována příčinám dopravních nehod a jejich předcházení a druhá část pak diskuzi nad tématy reálných protiprávních činů účastníků,“ podotýká hlavní instruktor Týmu silniční bezpečnosti Jiří Novotný a pokračuje: „Následuje pět vyučovacích hodin složených z teorie i praktických jízd. Ty se věnují například teorii zásad bezpečné a defenzivní jízdy se zaměřením na předcházení vzniku nebezpečných situací, řízení auta v reálném provozu se zaměřením na problematiku vyhnutí se vzniku dopravní nehody a nechybí ani podrobné hodnocení výkonu řidiče.“ Zákon stanoví od doby spáchání přestupku tříměsíční lhůtu, kdy musí dotyčný hříšník příslušným úřadům doložil absolvování pohovoru a školení. Pokud se tak nestane, musí odevzdat řidičský průkaz a nesmí řídit.

Změny v bodovém systému

Výraznou změnou prošel po čtrnácti letech také bodový systém. Novela zjednodušila systém, snížila sankce za méně závažné přestupky, a naopak zpřísnila postih těch závažných. „Systém místo původních pěti skupin trestných bodů zavedl jen tři kategorie. Řidiči tak za přestupky mohou získat dva, čtyři a šest bodů. Při dosažení dvanácti bodů přijde o řidičák,“ upozorňuje Jiří Novotný. Aby dotyčný přišel o řidičské oprávnění, stačí spáchat dva nejzávažnější přestupky za šest bodů nebo tři přestupky za čtyři body. Mezi takzvané bagatelní přestupky patří například překročení nejvyšší povolené rychlosti o více než 10 km/h nebo parkování na místě pro invalidy. Za čtyři body je překročení nejvyšší povolené rychlosti o více než 20 km/h v obci, nedání přednosti v jízdě, jízda bez bezpečnostních pásů nebo držení telefonu při jízdě. Mezi nejzávažnější přestupky patří překročení nejvyšší povolené rychlosti o více než 40 km/h v obci, jízda pod vlivem alkoholu nebo drog, jízda v protisměru, couvání nebo otáčení na dálnici i jízda technicky nezpůsobilým vozidlem.
 
„Při dopravní kontrole se řidič nemusíte nutně dozvědět, jestli je přestupek také za body. Policie totiž nemá povinnost tento fakt sdělit. Řidič si proto svůj bodový stav musí ohlídat sám,“ upozorňuje ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák. O výpis z bodového hodnocení si lze požádat na pobočkách Czech Pointu nebo se přihlásit pomocí elektronické identifikace na portál dopravy. Tam je k nahlédnutí aktuální stav i to, za jaký přestupek řidič body získal nebo jestli má dotyčný zákaz řízení. Na zmíněném portálu nově existuje možnost zadat svůj email nebo telefonní číslo a nechat si posílat notifikace o změně bodového konta. Po roce jízdy bez prohřešků se automaticky odečítají 4 body, stejně jako po absolvování kurzu bezpečné jízdy, což je o bod víc, než bylo před novelizací.

Nové dopravní značky

Motoristé se letos mohou setkat také s několika novými dopravními značkami. Jednou z nich je ta s označením IZ 10a „Sdílená zóna“ a IZ 10b „Konec sdílené zóny“. Upozorňuje na oblast, kde dochází ke smíšené dopravě. Jde o optimální využití prostoru všemi účastníky silničního provozu, ať už to jsou chodci, cyklisté, auta nebo i tramvaje. Novinka má zlepšit plynulost provozu i bezpečnost. Podle Markéty Novotné z Týmu silniční bezpečnosti je nutné si uvědomit několik zásad. „Ve sdílené platí maximální povolená rychlost 20 km/h. Pokud jedete do sdílené zóny, mějte na paměti, že tramvaje tam mají vždy přednost v jízdě. Kromě toho chodci a cyklisté se mohou pohybovat v plné šíři vozovky.“

Další novou svislou dopravní značkou je „Bezpečný odstup“ (IP32). Ta ve spojení s příslušným vodorovným značením nabízí základní orientaci pro řidiče ohledně doporučené bezpečné vzdálenosti mezi jedoucími vozy. Ty mají mít mezi sebou vždy vzdálenost dvou šipek, které vidí řidič před sebou. „Jsou to vždy dvě šipky, na které je vidět. Přejedete šipku, jste o dva metry dál a najednou vidíte jen jednu, přesto je vzdálenost stále stejná,“ vysvětluje hlavní instruktor Týmu silniční bezpečnosti Jiří Novotný a přidává jednoduché pravidlo: „Vozidla by měla mezi sebou dodržovat takovou vzdálenost, kterou ujedou při dané rychlosti za dvě sekundy.“

Do „rodiny“ značek „K+R“ a „P+R“ přibyla „P+D“ (IP13F), tedy Park and Drive. Je to obdoba značky P+R, s tím rozdílem, že po zaparkování nepřestoupíte do MHD. Nová značka totiž označuje parkoviště, na kterých řidič odstaví vůz, a dál pokračuje jako spolujezdec v jiném autě. Jednoduše řečeno, nebude měnit způsob přepravy, pouze bude pokračovat do cíle v rámci spolujízdy. Nově jsou také zavedeny piktogramy pro elektrokoloběžky i elektroautomobily.


nahoru