Mladí cyklisté v Libereckém kraji soutěžili


Ve středu 5. června 2024 se na dětském dopravním hřišti v České Lípě konalo krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů v Libereckém kraji, která je vyhlašována Ministerstvem dopravy ČR – BESIP. Soutěž proběhla pod dohledem strážníků Městské policie Česká Lípa, Městské policie Liberec, policistů Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, zástupců BESIP, Týmu silniční bezpečnosti a oblastního spolku Českého červeného kříže Liberec

Dopravní soutěže se v krajském kole zúčastnilo celkem 48 žáků z 10 základních škol. „Všem pedagogům a žákům děkujeme za účast ve 43. ročníku soutěže. Počasí bylo ideální a pevně věříme, že všichni si celý den na hřišti užili. Gratulujeme žákům Masarykovy základníš školy Libštát, kteří se v I. a II. kategorii probojovali do celostátního finále soutěže. To proběhne za čtrnáct dnů v Hradci Králové,“ říká Markéta Novotná za BESIP pro Liberecký kraj.

Soutěž je postupová, začíná se školními koly, následně přes kola oblastní/okresní a krajská postoupí soutěžní týmy do celostátního finále, které se v tomto roce uskuteční v Hradci Králové ve dnech 18.–20. června. Soutěžní tým je složen vždy ze dvou děvčat a dvou chlapců dané věkové kategorie. Školu tak může reprezentovat až 8 žáků, 4 v kategorii 10–12 let, 4 v kategorii 12–15 (16) let.

Soutěž vyhlašují společně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium Policie České republiky, Český červený kříž, Ústřední automotoklub ČR, Auto­klub České republiky, dále Liberecký kraj a Tým silniční bezpečnosti.

V Libereckém kraji se v tomto roce zúčastnilo soutěže 259 žáků ze 40 základních škol. „V Libereckém kraji máme přes 200 základních škol. Některé jsou malotřídní a mohou mít obtíže sestavit družstvo v dané věkové kategorii. Přesto doufám, že v příštím roce se nám podaří účast škol v této soutěži zvýšit,“ vyslovila přání Novotná.

„V Libereckém kraji má dopravní výchova velkou tradici. Mimo pořádání tradičních soutěží mezi školními družstvy podporujeme také další aktivity nejen na dopravních hřištích, ale i přímo ve školách. Významným počinem je letos také spuštění dotačního programu na podporu výstavby a rozvoje na dětských dopravních hřištích v našem kraji. Do hřišť takto investujeme 1,26 mil. Kč,“ říká Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, pověřený řízením resortu dopravy.

Ceny do soutěže v Libereckém kraji nachystali i další partneři, díky nimž se tak tato aktivita, která ověřuje znalosti a dovednosti mladých a začínajících cyklistů, mohla konat. Patří mezi ně prodejna Decathlon Liberec, Globus Liberec, Fruitisimo a hokejový klub Bílí Tygři Liberec.


nahoru