Než vyrazíte na cyklistický výlet

Pro pohyb na stezkách, které nejsou považovány za pozemní komunikace, a neplatí na nich tedy tzv. pravidla silničního provozu, lze doporučit dodržovat následující desatero vytvořené Horskou službou…

1. Naplánuj si trasu

Trasu zvol podle svých schopností, nebo podle nejslabšího ve skupině.

2. Informuj se

Počasí na horách se rychle mění, zjisti, jak bude a podle toho zvol trasu a vybavení.

3. Informuj

Před odjezdem předej informace o zamýšlené trase a předpokládanou dobu návratu.

4. Jezdi pouze po povolených cestách

Jestliže je cesta legálně označena jako zakázaná, nepoužívej ji. Nepohybuj se mimo značené cyklostezky.

5. Znej značení cest

Sleduj značení a popřípadě kontroluj v mapě, předejdeš zbloudění.

6. Ovládej své kolo

Jezdi tak, abys dokázal zastavit na viditelnou vzdálenost. Všude můžeš někoho nebo něco potkat. Nepřeceňuj svou technickou a fyzickou zdatnost.

7. Dávej přednost ostatním

Upozorni ostatní, že kolem nich projíždíš. Při míjení dostatečně zpomal a je-li to z hlediska bezpečnosti nezbytné, zastav.

8. Jednej s rozmyslem

Používej přilbu. Předvídej nebezpečné situace. Znej kontakty na Horskou službu nebo na Zdravotní záchrannou službu. Měj vždy nabitý a zapnutý mobilní telefon.

9. Poskytni pomoc

Měj s sebou lékárničku a v případě potřeby poskytni první pomoc.

10. Buď ohleduplný k přírodě, lidem a majetku

Při jízdě po silnici pamatujte na to, že cyklista je účastníkem silničního provozu. Vztahují se na něj tedy ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Litera zákona je nezáživným čtením, to uznáváme. Chcete-li se seznámit s kompletním zněním uvedené právní normy s tím, že uchopení jejího obsahu Vám napomohou názorné animace a spoty, máme pro Vás tip – volně stažitelnou elektronickou publikaci nakladatelství Grada. A jen dodáváme, že paragrafy 57 a 58 jsou zaměřeny právě na chování cyklistů.

nahoru