Nehody cyklistů a jejich následky

V roce 2020 bylo při dopravních nehodách usmrceno 40 cyklistů, dalších  bylo 276 bylo těžce zraněno. Nejvíce usmrcených bylo ve věkové kategorii 65 – 74 let. Celkově 29 usmrcených cyklistů nemělo na hlavě přilbu. 

Cyklisté zranění a usmrcení při dopravních nehodách v ČR, podíl postižených s přilbou/bez přilby

Dopravní experti došli analýzou dopravních nehod k závěru, že 37 procent usmrcených cyklistů mohlo žít, pokud by řádně použili cyklistickou přilbu. Bohužel však v loňském roce zemřelo při nehodách 78 procent cyklistů bez přilby.

zdroj: BESIP, PČR

Alkohol a jiné omamné látky

Cyklista je z hlediska Zákona o silničním provozu považován za řidiče. To mj. znamená, že nesmí na bicykl usedat pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Řeknete známý fakt? Možná ano, ale bohužel zdaleka ne každý se uvedenou zásadou řídí. V posledních letech totiž u téměř třetiny nehod zaviněných cyklisty asistoval alkohol.

Jízda pod vlivem alkoholu je vysoce riziková. Půl promile v krvi s sebou nese téměř 1,5 násobné riziko účasti na dopravní nehodě, u jednoho promile se riziko zvyšuje bezmála 5násobně ve srovnání se střízlivým řidičem, 1,5 promile znamená 22násobné zvýšení rizika a 1,8 promile až 51násobné zvýšení rizika stát se účastníkem nehody. A co hůře – v případě, že dojde k nehodě, na níž se podílí řidič s hladinou alkoholu v krvi o 1,5 promile, riziko, že tato skončí usmrcením osoby, je 200× vyšší, než když havaruje řidič střízlivý. A co teprve cyklista – řidič jednostopého vozidla, který kromě řešení dopravních situací musí neustále pamatovat na udržování rovnováhy. Už vypití jednoho malého piva pro něho znamená šestkrát větší riziko účasti na dopravní nehodě se zraněním.

Zdroj vstupních dat: Drink Driving: Towards Zero Tolerance (ETSC)

Pokud se budete pohybovat po pozemních komunikacích, budete považováni za účastníky silničního provozu. A to s sebou nese nutnost dodržovat stanovená pravidla daná Zákonem o silničním provozu. Jedním z pro cyklisty klíčových ustanovení je, že osoby mladší 18 let jsou povinny za jízdy použít ochrannou přilbu. Ta musí být schváleného typu a jezdec na bicyklu ji musí mít nasazenou a samozřejmě řádně připevněnou na hlavě.

Uvedená povinnost není samoúčelná.

Statistiky nehod prokazují, že:

  • cyklistická přilba snižuje riziko vážného zranění hlavy o 69 procent
  • v případě zranění smrtelného se jedná o 65 procent
  • němečtí a rakouští dopravní experti se shodují, že k asi 20 procentům smrtelných a těžkých zranění cyklistů by nemuselo dojít, pokud by bylo povinné používání cyklistické přilby pro všechny, bez ohledu na jejich věk
  • na základě provedeného výzkumu dospělo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., k závěru, že v České republice mohlo 37 procent usmrcených cyklistů žít, pokud by řádně použili cyklistickou přilbu

Procento výskytu poškození příslušné části těla cyklisty v případě jeho těžkého či smrtelného zranění (zdroj: ONISR – Francouzská observatoř bezpečnosti silničního provozu)

(červená – více než 70 %, oranžová – více než 20 %, žlutá – více než 10 %)

nahoru