Vše o cyklistických přilbách

Materiál

Konstrukce skeletu přilby je z jednoho kusu polystyrenové hmoty, shora krytého vrstvou umělé hmoty. Její funkce na přilbě je udržet zlomky skořepiny při sobě v případě rozpadu.

Dnes se téměř bez výjimky skořepiny vyrábějí technologií In-mold. Technologií přímého vstřikování polystyrenové hmoty do polykarbonátové skořepiny přilby. Při této výrobě tak lze dosáhnout vysoké míry ochrany při velmi nízké hmotnosti. Tato technologie zaručuje větší pevnost přilby, než technologie používané dříve. Při předchozí technologii se tvar přilby vyřezal z většího kusu polystyrenu, čím mohlo dojít k narušení celistvosti materiálu a vznikala tak místa s nevhodným napětím materiálu.

Komfort

 • Tvar přilby musí korespondovat s naší hlavou a tím zajistit řádné upevnění a pohodlné nošení.
 • Při nákupu přilby je důležité ji vyzkoušet.
 • Pokud nosíme brýle, je nutné vyzkoušet přilbu i s nimi. Totiž z počátku mírný tlak nemusí působit potíže, ovšem při dlouhém nošení přilby může způsobovat bolest hlavy a tím mimo jiné narušit koncentraci při jízdě na kole.
 • Důležitý prvek cyklistické přilby je i odvětrávání.
 • Ke komfortu jistě patří i image, zejména malé děti upřednostňují vzhled. Tuto složku je důležité dítěti také poskytnout při výběru přilby, neboť dítě ji bude rádo nosit, pokud se v ní bude cítit dobře a bude se mu líbit.

Pevné držení na hlavě

 1. Přilba musí být na hlavě řádně připevněna. Takovou zkoušku je možné provést hned při nasazení přilby.
 2. Přilba by měla při zatřesení hlavou, předklonění i zaklonění držet i nezapnutá.
 3. Přilba se nesmí posunovat směrem do čela ani do týlu, a to při jakémkoliv pohybu.
 4. Skrze skořepinu jsou upevněny dva pásky, které jsou vedeny na boční části hlavy kolem uší, kde tvoří písmeno „Y“. Tyto pásky jsou spojeny pod bradou sponou, která musí umožnit pohodlné nastavení a zároveň musí být lehce rozepnutelná jednou rukou. Stejně tak regulace velikosti obvodu hlavy musí umožnit jednoduché povolení či utažení jednou rukou.
 5. Upínací mechanismus musí být správně dotažený, kdy mezi řemínky a bradu je možné zastrčit maximálně dva prsty.
 6. Řemínky musí být při jízdě na kole vždy zapnuté!

Péče o cyklistickou přilbu

Každá přilba, která prodělala jakýkoliv náraz, musí být vyřazena z používání a to i když nejeví zřetelné známky poškození. Na přilbě může dojít k mikroskopickým trhlinkám, které nejsou pouhým okem viditelné a tak přilba ztrácí svoji účinnost v případě dalšího nárazu. Stejně jako všechny materiály se časem opotřebují, není výjimkou i přilba. Pro možnou ztrátu svých původních vlastností by se měla tedy obměnit jednou za 3 – 5 let při pravidelném nošení a jednou za 8 let při občasném nošení. Při čištění přilby je důležité se vyvarovat chemickým čisticím prostředkům, které by mohli narušit její strukturu.

Přilba 1

Dobře zvolená velikost přilby, připevněna dotahovacím mechanismem (např. dotahovací kolečko), správně nasazena a upevněna.

Přilba 2

Cyklistická přilba je příliš vzadu, cyklistka má odkryté čelo a nemá tak chráněný obličej.

Přilba 3

Cyklistická přilba je příliš vpředu, cyklistce brání ve výhledu a navíc nemá chráněn zátylek.

Přilba 4

Cyklistická přilba není správně nastavena, cyklistka má chybně seřízené upínací řemínky. Jeden řemínek by měl vést před uchem a druhý za uchem.

Přilba 5

Cyklistická přilba je nasazena obráceně, nefunguje tedy jako ochranný prvek.

Přilba 6

Cyklistka má špatně seřízené řemínky cyklistické přilby. Řemínky vedoucí před a za uchem by se měly setkat pod ušním boltcem. Utažení řemínků pod bradou je příliš volné. Doporučení je takové, že mezi řemínek a bradu by se měly vejít dva prsty.

nahoru