Cyklisto buď vidět!

Ostatní účastníci silničního provozu mohou cyklisty snadno přehlédnout. Přitom jezdci na bicyklech nejsou v případě kolize prakticky vůbec chráněni. Je tedy především v jejich zájmu udělat vše pro to, aby byli ostatními zaregistrováni včas. To platí nejen na pozemních komunikacích, ale i na horských či vinných stezkách. Vždyť i kolize s chodcem může pro oba skončit s vážnými následky. Cyklisté by měli permanentně dbát na svou viditelnost, tedy i za dne. Lze proto doporučit používat oblečení a přilby ve výrazných barvách, resp. alespoň vhodné pestře zbarvené doplňky. Vhodnou kombinací fluorescenčních a reflexních materiálů zajistí svou viditelnost pro ostatní za denního světla i za tmy

Rozdíl ve viditelnosti různě zbarvených oděvů a reflexních materiálů (zdroj: BESIP)

A když už jsme u těch fluorescenčních a reflexních barev… Fluorescenční barvy, zpravidla jasně žlutá, oranžová či zelená, zvyšují viditelnost za denního světla a dále pak za svítání a soumraku. Za tmy však tuto svou výhodu ztrácejí. Naopak reflexní materiály tím, že odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji až na vzdálenost 200 metrů, výrazně zvyšují viditelnost za tmy a za snížené viditelnosti. Samo výrazně zbarvené oblečení, bez reflexních prvků, cyklistu za tmy neochrání. Za nejlepší je tak třeba považovat kombinaci obou materiálů. Při jízdě za tmy pak bicyklistu nejlépe zviditelní bezvadný stav osvětlení jízdního kola a oblečená reflexní vesta.  

Jízda za snížené viditelnosti

Snížená viditelnost, to není jen tma. Obecně se jedná o situace, kdy účastníci silničního provozu dostatečně zřetelně nerozeznají jiné osoby, vozidla, zvířata nebo předměty na silnici. Kromě tmy se tak jedná i o soumrak či svítání, mlhu, sněžení, hustý déšť… Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.

Cyklista musí být v silničním provozu vidět. Tomu odpovídá povinná výbava jízdního kola, které musí být vždy – i při jízdě za nesnížené viditelnosti - vybaveno přední odrazkou bílé barvy, zadní odrazkou červené barvy, oranžovými odrazkami na obou stranách pedálů, oranžovými odrazkami na paprscích kol. A pokud je viditelnost snížená? Pak se ještě jedná o přední světlomet bílé barvy, vzadu svítilnu se zadním obrysovým světlem červené barvy a také musí být k dispozici zdroj elektrického proudu – dynamo či baterie

nahoru