Cyklista a alkohol – častější kombinace, než si myslíte

To, že alkohol do silničního provozu nepatří, je chronicky známou skutečností. Nakolik jsou vlastně ohroženi cyklisté, kteří této zásady nedbají? Uveďme příklad. Hladina alkoholu ve výši 0,8 promile zvyšuje riziko účasti řidiče automobilu na zaviněné dopravní nehodě zhruba 5×, u cyklisty až 20× – a navíc s jeho těžkým zraněním.

Jízda na kole pod vlivem alkoholu je velmi nebezpečná. Je to tím, že kromě obecně známých rizik spojených s požitím alkoholu a účastí v silničním provozu číhají na cyklisty ještě další, specifická nebezpečí:

 • cyklisté musí při jízdě neustále udržovat rovnováhu,
 • v případě pádu či kolize nejsou (prakticky) ničím chráněni,
 • cyklisté jsou hůře viditelní pro ostatní – hlavně řidiče motorových vozidel,
 • cyklisté pod vlivem alkoholu méně často používají přilbu a více při jízdě riskují,
 • brzdná dráha jízdního kola je delší než u motorových vozidel, alkohol navíc prodlužuje reakční dobu cyklistů, v případě nebezpečné situace často nestačí zastavit či výrazněji zpomalit.

Jak se na alkohol v krvi cyklistů dívají v ostatních evropských zemích?

 • Nulová tolerance – podobně jako v České republice – je i na Slovensku
 • Do 0,2 promile – Estonsko, Polsko, Srbsko
 • Do 0,4 promile – Litva
 • Do 0,5 promile – Belgie, Bulharsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Malta, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko
 • Do 0,8 promile – Rakousko
 • Do 1,6 promile – Německo
 • Žádný limit není stanoven – Dánsko, Finsko, Maďarsko, Řecko, Švédsko, Velká Británie

V Německu ovšem platí, že při zjištěné hladině alkoholu nad 1,6 promile přijde cyklista i o řidičský průkaz a před jeho navrácením je povinen absolvovat dopravně psychologické vyšetření.

V Portugalsku musí počítat cyklisté s tím, že v případě zjištění hladiny alkoholu nad 1,5 promile u nich bude – v případě, že jsou i držiteli řidičského oprávnění na motorová vozidla – aplikován bodový systém a příslušné další sankce.

(Zdroj: HOW SAFE IS WALKING AND CYCLING IN EUROPE?; ETSC, leden 2020)

nahoru